รายละเอียดและข้อมูลทั่วไป


ห้องประชุม 500

ความจุ : 200-250 คน

รายละเอียด »

ห้องประชุม 300

ความจุ : 50 คน

รายละเอียด »

ห้องประชุมกรม ชั้น 3

ความจุ : 45 คน

รายละเอียด »

ห้องประชุมธารทิพย์ 01

ความจุ : 150 คน

รายละเอียด »

ห้องประชุมดงตาล

ความจุ : 70 คน

รายละเอียด »


ที่ รูปภาพ ชื่ออุปกรณ์ รายละเอียด
1 เครื่องฉาย LCD ความสว่างสูง 3000 ANSI lumens
2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ความละเอียดสูงถึง 5,000,000 พิกเซล (pixels) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว สามารถขยายภาพได้ 25 เท่าแบบ optical และ 12เท่าแบบ digitalx ขนาดเลนส์ F 1.45-3.98 f =4.3-94.6 มม.
3 จอรับภาพแบบแขวนผนัง(wall screen) ขนาด 50x200 ซม.
4 Video Conference ระบบประชุมทางไกล
5 Mobile Conference ระบบประชุมทางไกลผ่านมือถือ

ข้อมูลกฎระเบียบการใช้งานระบบ

1. การจองห้องประชุม

ปฏิทิน

*แถบสีเหลือง  หมายถึง รออนุมัติ วันเวลาการใช้ห้องประชุม

*แถบสีเขียว  หมายถึง อนุมัติการใช้ห้องประชุม

*แถบสีแดง  หมายถึง ไม่อนุมัติการใช้ห้องประชุม

*แถบสีเทา  หมายถึง ผู้ใช้ขอยกเลิก วันเวลาการใช้ห้องประชุม

2. กรณียกเลิกการใช้ห้องประชุม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการประชุม

3. กรณียกเลิกการประชุมอาคารอำนวยการ และอาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานแบบเร่งด่วน โปรดติดต่อส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) และโปรดดำเนินการยกเลิกอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ กรมชลประทาน เบอร์โทรภายใน 2982 

4. กรณียกเลิกการประชุมอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู เร่งด่วน กรุณาติดต่อศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เบอร์โทรภายใน 2768 , 0-2669-2560 


ข้อมูลการติดต่อ

คุณดวงฤทัย  แก้วใหญ่  โทร. 0 2241 0020 ต่อ 2211 ,08 1267 7422

คุณดวงแก้ว   ศิลลา  โทร. 09 5926 6532

คุณสำรวย   จันทร์ปาน โทร. 08 5973 8518

คุณเกตุมณี ญาติโสม โทร. 08 7996 3430

คุณวิวัฒน์  อาภาอภิวัฒน์  โทร. 08 1612 3273

คุณวันทนีย์  นิยมวรรณ์  โทร. 08 2075 5196

ร้านค้าสวัสดิการ กรมชลประทาน เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2982 (ติดต่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม)