รายละเอียดและข้อมูลทั่วไป


ห้องประชุม 500

ความจุ : 200-250 คน

รายละเอียด »

ห้องประชุมกรม ชั้น 3

ความจุ : 45-50 คน

รายละเอียด »

ห้องประชุม 300

ความจุ : 50 คน

รายละเอียด »

ห้องประชุมธารทิพย์ 01

ความจุ : 150

รายละเอียด »

ห้องประชุมดงตาล

ความจุ : 70

รายละเอียด »

ห้องแถลงข่าว

ความจุ : 44

รายละเอียด »


ที่ รูปภาพ ชื่ออุปกรณ์ รายละเอียด
1 เครื่องฉาย LCD ความสว่างสูง 3000 ANSI lumens
2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ความละเอียดสูงถึง 5,000,000 พิกเซล (pixels) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว สามารถขยายภาพได้ 25 เท่าแบบ optical และ 12เท่าแบบ digitalx ขนาดเลนส์ F 1.45-3.98 f =4.3-94.6 มม.
3 จอรับภาพแบบแขวนผนัง(wall screen) ขนาด 50x200 ซม.

ข้อมูลกฎระเบียบการใช้งานระบบ

1. การจองห้องประชุม

ปฏิทิน

*แถบสีเหลือง  หมายถึง รออนุมัติ วันเวลาการใช้ห้องประชุม

*แถบสีเขียว  หมายถึง อนุมัติการใช้ห้องประชุม

*แถบสีแดง  หมายถึง ไม่อนุมัติการใช้ห้องประชุม

*แถบสีเทา  หมายถึง ผู้ใช้ขอยกเลิก วันเวลาการใช้ห้องประชุม

2. กรณียกเลิกการใช้ห้องประชุม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการประชุม

3. กรณียกเลิกการประชุมอาคารอำนวยการ และอาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานแบบเร่งด่วน โปรดติดต่อส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) และโปรดดำเนินการยกเลิกอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ กรมชลประทาน เบอร์โทรภายใน 2982 

4. กรณียกเลิกการประชุมอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู เร่งด่วน กรุณาติดต่อศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เบอร์โทรภายใน 2768 , 0-2669-2560 


ข้อมูลการติดต่อ

คุณดวงฤทัย  แก้วใหญ่  โทร. 0 2241 0020 ต่อ 2211 ,08 1267 7422

คุณดวงแก้ว   ศิลลา  โทร. 08 7156 3417

คุณสำรวย   จันทร์ปาน โทร. 08 5973 8518

คุณอัญชิสา  น้อยโสภา  โทร. 09 1797 4041

คุณเกตุมณี ญาติโสม โทร. 08 7996 3430

คุณวิวัฒน์  อาภาอภิวัฒน์  โทร. 08 1612 3273

อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ  กำภู  กรุณาติดต่อ คุณธนาวรรณ  รางเริ่ม โทร. 2768,  0-2669-2560 

ร้านค้าสวัสดิการ กรมชลประทาน เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2982 (ติดต่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม)